Poruchy spánku mohou často pramenit z nadměrného stresu a vyčerpání. Tempo moderní doby neustále zahlcuje naše tělo novými stresory, které vytvářejí napěťové vzorce.

Ty pak působí na náš nervový systém, který automaticky reaguje a režim v těle se nastalým situacím přizpůsobuje. Jakýkoliv nezpracovaný stres, napětí či trauma se v našem těle ukládá a oslabuje jeho fungování.

Následkem pak mohou být nejrůznější zdravotní obtíže fyzické i psychické, včetně nespavosti nebo jiných potíží spojených se spánkem.

Jak může pomoci Kraniosakrální biodynamická terapie. Co se skrývá za tímto složitým názvem?

Název této celostní metody je odvozen od latinských slov pro lebku, „cranium“ a kost křížovou, „sacrum“, biodynamika je označením pro dynamickou životodárnou sílu, která vytváří, uspořádává a udržuje lidský systém.

Tato síla je v našem těle zachycována mozkomíšním mokem a je dále přenášena do všech tekutin a tkání. Pokud je tento vnitřní pohyb, připomínající přiliv a odliv, plynulý a harmonický, naše tělo je v rovnováze.

Život se projevuje pohybem

V těle živého člověka můžeme vnímat rytmické pohyby jako plicní dýchání či srdeční tep. Při kraniosakrálním ošetření se však orientujeme k tzv. primárnímu respiračnímu systému, který objevil a zkoumal americký lékař, osteopat Dr. Wiliam Garner Sutherland (1873-1954).

Jeho výzkum se zaměřoval na pohyblivost lebečních kostí a pohyb tekutin mezi lebkou a kostí křížovou, jehož harmonické proudění má zásadní vliv na celý náš organismus. 

Sílu, která se v našem systému projevuje živoucím pulzujícím pohybem i hlubokým klidem, nazval Dechem života. Dech života se projevuje v každé buňce našeho těla a jeho pohyb pulzuje v různých rytmech a intervalech.

Pokud byl rytmický pohyb někde omezen či zastaven, projeví se to v celém systému.

Naslouchání skrze dotyk

Při kraniosakrálním ošetření je hlavním způsobem, jak navázat kontakt se systémem klienta, naslouchání. Svým naladěním tvoří terapeut bezpečný portál přítomnosti.

Vnímá celistvost systému klienta a trpělivě naslouchá jeho odezvám. Respektujícím způsobem využívá kontakt přes citlivý a vnímavý dotyk rukou. Naslouchá systému klienta z různých úrovní, tak jak postupně vyvstávají. Receptivní ruce zrcadlí strukturu těla, pohyb tekutin v tkáních, světelnou kvalitu i vzdušnost.

V  prostoru stability a bezpečí pak mohou vyvstat v těle klienta procesy, které pomáhají obnovit jeho rovnováhu, a podporují vnitřní plán uzdravení.

Co se děje při ošetření?

Pokud klient přichází na ošetření, může očekávat vstupní rozhovor, který postupně otevře vlastní ošetření, které probíhá na lehátku. Klient zůstává v pohodlné pozici ležet oblečený a přes jemný dotyk je jeho systém kontaktován na různých místech těla.

Během ošetření může pociťovat různé vjemy v těle jako uvolňující klesání a rozpouštění do hlubokých stavů klidu, vnímat může i vnitřní pohyb, jako jemné houpání, rozpínání těla, mravenčení či brnění, pocity chladu či naopak horko. Někdy se mohou vracet myšlenky na různé situace z minulosti, příběhy, zkušenosti, které se otiskly do jeho těla.

Často se během prvních ošetření klient opakovaně navrací do hluboce relaxačních stavů, aby se znovu napojil na své zdroje a pomohl svému systému se dosytit. Pokud je klient dostatečně „zazdrojovaný“, jeho systém pak umožní vstup k zapouzdřeným místům, které byly pro jeho nervový systém přehlcující a v bezpečí stabilní přítomnosti se mohou postupně rozpouštět.

Takto zpracované zkušenosti mohou být velice posilující pro náš organismus. Tímto způsobem se mohou postupně uvolňovat stažené části, ve kterých přetrvávalo napětí či tlak.  Mohou se uvolňovat v mnoha vrstvách – v kostech, svalech, pojivových tkáních, orgánech, tekutinách atd. Po uvolnění dochází k novému uspořádání a volnému proudění tekutin.

Klient může následně v těle vnímat úlevu, zvětšení prostoru, lepší hybnost v těle apod. Průběh a postup procesu ošetření je u každého klienta jiný, odehrává na základě jeho vnitřní moudrosti specifickým způsobem.

Článek vyšel v časopise JÓGA DNES.